Lietuvos socialinių mokslų centras
   
                               
LT EN
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
     
 
Monografijos, studijosDaugirdas V., Baranauskienė V., Burneika D., Kriaučiūnas E., Mačiulytė J., Pocius A.,
Pociūtė–Sereikienė G., Ribokas G. (2019).
Netolygaus regioninio vystymosi problema Lietuvoje: socio-ekonominiai gerovės aspektai.


Knyga PDF formatu


Burneika D., Ubarevičienė R., Valatka V., Baranauskaitė A., Pociūtė-Sereikienė G., Daugirdas V., Krupickaitė D. (2017).
Lietuvos metropoliniai regionai. Gyventojų erdvinė diferenciacija XXI a. pradžioje.


Knyga PDF formatu


Regional Studies Association (2015).
Socio-economic segregation in European capital cities.
Trumpas aprašymas


Daugirdas D., Burneika D., Kriaučiūnas E., Ribokas G., Stanaitis A., Ubarevičienė R. (2013). Lietuvos retai apgyventos teritorijos. Vilnius: LSTC. 134 p. ISBN978-9955-531-46-3.

Turinys ir įvadas


Stankūnienė V., Maslauskaitė A., Baublytė M. (2013). Ar Lietuvos šeimos bus gausesnės? Vilnius: LSTC. 256 p. ISBN 978-9955-531-40-1.

Turinys ir pratarmė


Gataūlinas A. (2013). Gerovės ir prokreacinės elgsenos vertinimas. Vilnius: LSTC. ISBN 978-9955-531-41-8.


Turinys ir aprašas


Jasilionis D., Stankūnienė V. (2012). Sociodemograpic Differences in Adult Mortality in Lithuania: A Census-linked Study. Vilnius: LSTC. 96 p. ISBN 978-9955-531-35-7, ISSN 2029-8625.


Turinys


Kraniauskienė S. (2011). Tapsmas suaugusiuoju: jaunimo socialinė branda Lietuvoje. Vilnius: LSTC. 144 p. ISBN 978-9955-531-34-0, ISSN 2029-8625.


Turinys
Pratarmė


Jasilionis D., Stankūnienė V. (2011). Suaugusių Lietuvos gyventojų socioekonominiai mirtingumo skirtumai. Vilnius: LSTC. 108 p. ISBN 978-9955-531-33-3, ISSN 2029-8625.

Turinys, pratarmė, įvadas
Santrauka


Lietuvos gyventojų politikos metmenys. Kartų ir lyčių tyrimo pamokos / Mokslo studija/ Redaktorės V. Stankūnienė ir A. Maslauskaitė/ Lietuvos socialinių tyrimų centras/ Vilnius, 2010, 60 p. ISBN 978-9955-531-31-9.

Turinys
Santrauka  


Lietuvos šeima: tarp tradicijos ir naujos realybės (2009). Red. V. Stankuniene ir A. Maslauskaite. Vilnius: STI, 560 p. ISBN 978-9955-531-28-9Turinys ir santrauka


The Baltic Countries: Population, Family and Family Policy (2009). Eds. V. Stankuniene, D. Jasilionis. Vilnius: Institute for Social Research, 286 p. ISBN 978-9955-531-29-6

Turinys
Santrauka


Baublytė M., Stankūnienė V. (2007-2008). Tėvai ir vaikai, vyrai ir moterys šeimoje ir visuomenėje. Lyčių ir kartų tyrimo standartinės lentelės. Vilnius: STI.

Turinys
Santrauka
Summary


Stankūnienė V., Jasilionienė A., Jančaitytė R. (2005). Šeima, vaikai, šeimos politika: modernėjimo prieštaros. Vilnius: STI, , 258 psl. Mokslo aidai ISBN 9955-531-20-7.

Turinys
I dalis
II dalis


Maslauskaitė A. (2004). Meilė ir santuoka pokyčių Lietuvoje, Vilnius: STI, 237 p. ISBN 9955-531-13-4.
Turinys
 

Lietuvos gyventojų politikos strategijos metmenys. Ats. red. V.Stankūnienė, Vilnius: STI, 2004, 150 p. (Autoriai: S.Mikulionienė, A.Mitrikas, A.Maslauskaitė, A.Jasilionienė, M.Baublytė, V.Stankūnienė, A.Sipavičienė, D.Jasilionis) (mokslo studija). ISBN 9955-531-14-2.

Turinys
Pilnas tekstas
Priedai


Jasilionis D., Stankūnienė V., Školnikov V. (2006). Lietuvos gyventojų mirtingumo sociodemografiniai skirtumai, 2001-2004. Statistikos departamentas, Socialinių tyrimų centras, 130 p. ISBN 9955-588-92-6.Turinys
Visas tekstas


Stankūnienė V., Jonkarytė A., Mikulionienė S., Mitrikas A.A., Maslauskaitė A. (2003). Šeimos revoliucija? Iššūkiai šeimos politikai. Vilnius, 387 p. ISBN 9955-531-09-6.


Turinys
I dalis
II dalis


Lietuvos gyventojai: 1990-2000 (2002). Red. V.Stankūnienė. Vilnius, 132 p. ISBN 9986-523-89-3.
Turinys
1 skyrius
2 skyrius
3 skyrius
4 skyrius
5 skyrius
6 skyrius
7 skyrius
Summary
 

Stankūnienė V., Eidukienė V. ir kt. (2001). Paramos šeimai politika: samprata ir patyrimas. Vilnius, 195 p. ISBN 9986-523-84-2.

Turinys
Pratarmė
1 skyrius
2 skyrius
3 skyrius
4 skyrius
5 skyrius
6 skyrius
7 skyrius
Literatūra
Summary
Pilnas mografijų ir
studijų sąrašas (PDF).


 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt