Lietuvos socialinių mokslų centras
   
                               
LT EN
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
     
 
Projektai

Gimdymo paauglystėje regioninė diferenciacija Lietuvoje: socioekonominė aplinka, lytinio švietimo vaidmuo ir individualios patirtys
  (2017-2019). LMT (jaunųjų) mokslininkų grupių projektas.
  Vadovė - G. Pociūtė-Sereikienė. Plačiau...

Bevaikystė Lietuvoje: modernios visuomenės socio-kultūrinė kaita ir individualios patirtys (2017-2019). LMT nacionalinės mokslo
  programos "Modernybė Lietuvoje" projektas.
  Vadovė - M. Gedvilaitė-Kordušienė / L. Šumskaitė. Plačiau...

Regioniniai gerovės skirtumai Lietuvoje (2017-2018). LMT nacionalinės mokslo programos "Gerovės visuomenė" projektas.
  Vadovas - V. Daugirdas. Plačiau...

Demografinis nuosmukis ir jo poveikis socialinei pagalbai socialinių ir ekonominių pokyčių sąlygomis (2012-2016).
  Ilgalaikė mokslo programa. Vadovas - D. Burneika.

Demografinių procesų diferenciacija ir jos įtaka Lietuvos gyventojų raidos tvarumui (2012-2015). Projektas finansuojamas Europos
  Sąjungos struktūrinių fondų įgyvendinimo priemonės (visuotinė dotacija) lėšomis (paramą administruoja Lietuvos mokslo taryba).
  Vadovas - D. Jasilionis. Plačiau...

Augantys Lietuvos miestų regionai ir jų gyventojų erdvinė segregacija (2014-2016). LMT mokslininkų grupių projektas.
  Vadovas - D. Burneika. Plačiau...

Lietuvos kaimo gyvenviečių funkcijų kaitos regioniniai ypatumai (2013-2014). LMT mokslininkų grupių projektas.
  Vadovas - E. Kriaučiūnas. Plačiau...

Lietuvos retai apgyventos teritorijos ir jų gyventojai (2012-2013). Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba.
  Vadovas - V. Daugirdas. Plačiau...

Gimstamumo ir šeimos kitimas, veiksniai, pasekmės ir gimstamumo didėjimo galimybės (GIMPOL).
  Vadovė - A. Maslauskaitė. Plačiau...

Lietuvos gyventojų mirtingumo prieštaringų pokyčių, socialinės diferenciacijos ir veiksnių tyrimas (GYVENTI).
  Vadovė - V Stankūnienė. Plačiau...

Žmonijos mirtingumo duomenų bazė (2003-2010). Koordinatorius - Kalifornijos Berklio universitetas, Los Andželas, JAV.
  Vadovė - V Stankūnienė. Plačiau...

TEVAMO - "Demografinės krizės grėsmės tautos išlikimui globalizacijos sąlygomis: veiksniai, sprendimai, perspektyvos" (2007-2009).
  Projektą finansavo Lietuvos Valstybinis mokslo ir studijų fondas.
  Vadovė - V. Stankūnienė. Plačiau...

EMŠEIMTAP - "Emigracija ir jos įtaka Lietuvos šeimai bei tautiniam tapatumui" (2007-2009).
  Vadovės - A. Maslauskaitė ir A. Sipavičienė. Plačiau...

Lietuvos gyventojų mirtingumo sociodemografinių skirtumų ir sveiko gyvenimo vidutinės trukmės tyrimas (2008-2009).
  Vadovai - V. Stankūnienė ir D. Jasilionis. Plačiau...

GYVPOLBALT - Palyginamoji gyventojų politikos efektyvumo Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje analizė ES šalių kontekste (2007-2009).
  Vadovė - V. Stankūnienė. Plačiau...

Socialinės politikos atsakas šeimos transformacijai ir vedybinių santykių kitimui (2006-2008). Tarptautinis mokslinis projektas.
  Tyrimo Lietuvoje vadovė - V. Stankūnienė. Plačiau...

Kannisto-Thatcher mirtingumo duomenų bazė (2003-2007). Koordinatorius - Makso Planko Demografinių tyrimų institutas,
  Rostokas, Vokietija.
  Vadovė - V. Stankūnienė. Plačiau...

Gyventojų monitoringas (2001-2007).
  Vadovė - V. Stankūnienė. Plačiau...

Natūralios gyventojų kaitos atstatymo galimybės (2005). Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakomasis tyrimas.
  Vadovė - V. Stankūnienė. Plačiau...

Lyčių ir kartų kaita Lietuvoje: įtaka depopuliacijai ir visuomenės senėjimui (2005). Projektą finansavo Lietuvos Valstybinis mokslo
  ir studijų fondas.
  Vadovė - V. Stankūnienė. Plačiau...

Gyventojų mirtingumo ir gyventojų skaičiaus duomenų patikimumo tyrimas remiantis individualių duomenų analize (2004-2005).
  Koordinatorius - Makso Planko Demografinių tyrimų institutas, Rostokas, Vokietija.
  Vadovė - V. Stankūnienė. Plačiau...

Moterų gabenimo į užsienį problemos Lietuvoje (2003-2005). Koordinatorius - Tarptautinė Migracijos organizacija.
  Vadovė - A. Sipavičienė. Plačiau...

Lietuvos šeimos pokyčių iššūkiai gyventojų politikos modernizacijai (2004). Projektą finansavo Lietuvos Valstybinis mokslo
  ir studijų fondas.
  Vadovė - A. Maslauskaitė. Plačiau...

Nacionalinė demografinės politikos strategija (2003). Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakomasis tyrimas.
  Vadovė - V. Stankūnienė. Plačiau...

Gimstamumo ir šeimos tyrimai ECE šalyse (1994-2003). Tyrimą inicijavo ir koordinavo Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos
  Gyventojų aktyvumo padalinys.
  Vadovė - V. Stankūnienė. Plačiau...

KLP/GGP - "Kartų ir lyčių programa" (2001-2007).
  Vadovė - V. Stankūnienė. Plačiau...

Poreikis gyventojų politikai (2001-2007). Koordinatorius - Federalinis Demografinių tyrimų institutas (Vokietija).
  Tyrimo Lietuvoje vadovė - V. Stankūnienė. Plačiau...

Lietuvos gyventojų mirtingumo priežasčių ir sociodemografinės diferenciacijos sąveikos su kintančia pirminės sveikatos priežiūros
  sistema tyrimas
(2001-2002). Projektą finansavo Lietuvos Valstybinis mokslo ir studijų fondas.
  Vadovė - V. Stankūnienė. Plačiau...

Parama šeimai, auginančiai vaikus (2000). Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakomasis tyrimas.
  Vadovė - V. Stankūnienė. Plačiau...

Lietuvos gyventojų mirtingumo tendencijų, priežasčių, rizikos veiksnių ir duomenų patikimumo tyrimas (1998-2000).
  Projektą finansavo Lietuvos Valstybinis mokslo ir studijų fondas.
  Vadovė - V. Stankūnienė. Plačiau...

Gyventojų mirtingumo dinamika ir priežastys Baltijos šalyse (1998-2000). Tyrimą koordinavo Prancūzijos nacionalinis demografinių
  tyrimų institutas – INED.
  Vadovė - V. Stankūnienė. Plačiau...

Gyventojų senėjimo dinamika (1994-2000). Tyrimą iniciavo ir koordinavo Jungtinių tautų Europos ekonominės komisijos
  Gyventojų aktyvumo padalinys .
  Vadovė - V. Stankūnienė. Plačiau...

Tarptautinės migracija: priežastys ir pasekmės (1993-1999). Tyrimą iniciavo ir koordinavo Jungtinių tautų Europos ekonominės komisijos
  Gyventojų aktyvumo padalinys .
  Vadovė - A. Sipavičienė. Plačiau...

Užsieniečiai Lietuvoje: imigracija, darbas, nelegali veikla (1997-1998).
  Vadovė - A. Sipavičienė. Plačiau...

Nelegalių migrantų tranzitas per Lietuvą (1997). Tarptautinės migracijos organizacijos užsakomasis tyrimas.
  Plačiau...

Lietuvos šeimos politikos koncepcija (1995-1996). Vyriausybinis pavedimas.
  Vadovė - V. Stankūnienė. Plačiau...

Migracija Rytai-Vakarai: protų nutekėjimas(1993-1996).
  Vadovė - V. Stankūnienė. Plačiau...

Gyventojų politika Europos šalyse (1993).
  Vadovė - V. Stankūnienė. Plačiau...

Respublikinė programa "Lietuvos gyventojai 1991-2005"(1990). Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakomasis tyrimas.
  Vadovė - V. Stankūnienė. Plačiau... 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt