Lietuvos socialinių mokslų centras
   
                               
LT EN
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
     
 
publikacijos

2022

Lang T., Burneika D., Noorkõiv R., Plüschke-Altof B., Pociūtė – Sereikienė G., Sechi G. (2022). Socio-spatial polarisation and policy response: Perspectives for regional development in the Baltic States. European Urban and Regional Studies 29(1), p. 21-44. eISSN 1461-7145, ISSN 0969-7764.
Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.1177%2F09697764211023553

2021

Kavaliauskas P. (sudaryt.), Krupickaitė D. (sudaryt.), Kynė G. (sudaryt.), Kavaliauskas P., Krupickaitė D., Beconytė G., Burneika D., Česnulevičius A., Daugirdas V., Dumbliauskienė M., Jankauskaitė M., Jarmalavičius D., Kriaučiūnas E., Mačiulytė J., Pilipaitis A.A., Pupienis D., Rimkus E., Stankūnavičius G., Šimanauskienė R., Tučas R., Valiuškevičius G., Veteikis D., Volungevičius J., Stankevičiūtė V. (red.). (2021). Aiškinamasis geografijos terminų žodynas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. eISBN 9786090706572, ISBN 9786090706565.

Liutikas D. (2021). Katalikų bažnyčios ir koplyčios Lietuvoje: statistinė analizė .Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, XLIV, p. 311-355. ISSN 1392-0502.
Prieiga per internetą: https://www.lkma.lt/index.php?id=102

Liutikas D. (2021). Travel motivations of pilgrims, religious tourists, and spiritual seekers, p.225-242. Kng: The Routledge Handbook of Religious and Spiritual Tourism, Jungtinės Amerikos valstijos: Routledge. ISBN 9780367191955.
Prieiga per internetą: https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Religious-and-Spiritual-Tourism/Olsen-Timothy/p/book/9780367191955

Pociūtė – Sereikienė G. (2021). Urban shrinkage in the periphery of a post-communist country: the story of Šiauliai. Journal of Baltic studies 52(1), p. 103 - 125. ISSN 0162-9778, eISSN 1751-7877.
Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.1080/01629778.2020.1831561

Ubarevičienė R., Tretjakova V.,Pociūtė - Sereikienė G. (2021). The effects of individual and regional factors on adolescent fertility rates: The case of Lithuania. Regional Statistics 11 (3), p. 95-118. eISSN 2064-8243, ISSN 2063-9538.
Prieiga per internetą: https://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2021/2021_03/rs110305.pdf

van Ham M., Tammaru T., Ubarevičienė R., Janssen H. (2021). Rising inequalities and a changing social geography of cities. An introduction to the global segregation book, p. 1-24. Kng.: Urban Socio-Economic Segregation and Income Inequality: A Global Perspective, Delft : Springer. eISBN 978-3-030-64569-4, ISBN 978-3-030-64568-7.
Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-64569-4_1

van Ham M. (red.), Tammaru T. (red.), Ubarevičienė R. (red.), Janssen H. (red.). (2021). Kng.: Urban Socio-Economic Segregation and Income Inequality: A Global Perspective. Delft : Springer. eISBN 978-3-030-64569-4, ISBN 978-3-030-64568-7.
Prieiga per internetą: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-64569-4

2020

Gedvilaitė-Kordušienė M., Tretjakova V., Krzyżowski Ł. (2020). Women’s Feelings about Childlessness in Two Pro-Natalist Countries. Polish sociological review 210(2), p. 229-244. eISSN 2657-4276, ISSN 1231-1413.
Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.26412/psr210.06

Jasilionis D., Grigoriev P., Stumbrys D., Stankūnienė V. (2020). Individual and contextual determinants of male suicide in the post-communist region: The case of Lithuania. Population, Space and Place 26(7), p. 1-15. eISSN 1544-8452.
Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.1002/psp.2372

Liutikas D. (2020). Management of Piligrimages in Lithuania: Recources, Stateholders and Projects. International Journal of Religious Tourism and Piligrimage 8, p.45-61. ISSN 2009 – 7379.
Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.21427/j8w8-cw12

Mažuolienė J. (2020). Moterų antreprenerystės formavimasis lyčių lygybės politikos kontekste. Viešoji politika ir administravimas 19 (1), p. 139-149. eISSN 2029-2872, ISSN 1648-2603.
Prieiga per internetą: http://vpa.ktu.lt/index.php/PPA/article/view/25126

Szabó B., Burneika D. (2020). The Impact of Social Structure and Physical Characteristics on Housing Estate in Postsocialist Cities: Cases of Vilnius and Budapest. Geographia Polonica 93(2), p. 229 – 244. eISSN 2300-7362, ISSN 0016-7282.
Prieiga per internetą: https://rcin.org.pl/igipz/Content/129239/WA51_160627_r2020-t93-no2_G-Polonica-Szabo.pdf

Ščerbinskaitė S. (2020). Kaimo bendruomeninės organizacijos Lietuvoje: teritorinė tinklo analizė. Filosofija. Sociologija 31(4), p. 318-327. eISSN 2424-4546, ISSN 0235-7186.
Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v31i4.4347

Tretjakova V., Gedvilaitė-Kordušienė M..,Rapolienė G. (2020). Women’s pathways to childlessness in Lithuania. Social Sciences Bulletin 31(2), p. 7-21. eISSN 2592- 8562, ISSN 1691-1881.

Ubarevičienė R., Burneika D. (2020). Fast and uncoordinated suburbanization of Vilnius in the context of depopulation in Lithuania. Environmental & Socio-economic Studies 8(4), p. 44-56. eISSN 2354-0079.
Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.2478/environ-2020-0022

Vidzbelis D. (2020). Lietuvos tautinių mažumų rinkiminio aktyvumo teritorinė raiška. Geografijos metraštis 53, p.45-62. eISSN 2335-8610, ISSN 2424-3434.
Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.5200/GM.2020.4

2019

Baranauskienė V. (2019). Kaimiškų teritorijų identifikavimo problema: Lietuvos seniūnijų atvejis. Geografijos metraštis 52, p. 55-72. ISSN 2335-8610 (online), ISSN 2424-3434 (print).
Prieiga per internetą: http://www.demografija.lt/download/04Baranauskiene_2019.pdf

Burneika D., Pocius A. (2019). Regional inequalities of economic wellbeing, spatial mobility, and residential differentiation in Lithuania. Studia regionalne i lokalne 3(77), p. 5-26. ISSN 1509-4995 (print).
Prieiga per internetą: https://scholar.com.pl/pl/periodyki/3922-2019-studia-regionalne-i-lokalne-nr-3-77-uwaga-do-kupienia-takze-w-pdfie.html

Burneika D., Ubarevičienė R., Baranauskaitė A. (2019). Soviet Housing Estates in Vilnius, Lithuania: Socio-ethnic Structure and Future(-Less?) Perspectives. The Urban Book Series: Housing Estates in the Baltic Countries. The Legacy of Central Planning in Estonia, Latvia and Lithuania. Ed. Hess D., Tammaru T. p. 247-270. ISBN: 978-3-303-23391-4. Cham: Springer.
Prieiga per internetą: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-23392-1

Gedvilaitė-Kordušienė M., Tretjakova V., Ubarevičienė R. (2019). Bevaikystė Lietuvoje: tendencijos, normos ir regioninė diferenciacija. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika 18, p. 96-111. ISSN 2345-0266 (online), ISSN 1648-2425 (print).
Prieiga per internetą: https://www.journals.vu.lt/STEPP/article/view/12562/11052

Kriaučiūnas E., Burneika D. (2019). Functional Transformations and Socio-demographic Differentiation of Lithuanian Rural Spaces. Three Decades of Transformation in the East-Central European Countryside. Ed. Bauski J., p. 217-237. ISBN 978-3-303-21236-0. Cham: Springer.
Prieiga per internetą: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-21237-7_10

Kriaučiūnas E., Ščerbinskaitė S. (2019). Negyvenamos teritorijos Lietuvos gyvenviečių sistemoje. Lietuvos socialinė raida: Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2019. Nr. 8, p. 31-46. ISSN 2424-497X (online), ISSN 2029-963X (print).
Prieiga per internetą: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2020/01/Lietuvos_socialine_raida_2019_8.pdf

Maslauskaitė A., Platūkytė E. (2019). Material Deprivation and Personal Wellbeing of Single Mothers in Lithuania. Families in Economically Hard Times. Bingley: Emerald Publishing Limited. Ed. Cesnuityte V., Meil G., p. 73-98. ISBN: 978-1-839090714 (online), ISBN: 978-1-83909-072-1 (print). Bingley: Emerald Publishing Limited.
Prieiga per internetą: https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1108/9781839090714

Pociūtė-Sereikienė G. (2019). Šiaulių miesto mažėjimas: depopuliaciją lėmusios priežastys, išryškėjusios pasekmės, miesto valdžios atsakas. Lietuvos socialinė raida: Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2019. Nr. 8, p. 47-65. ISSN 2424-497X (online), ISSN 2029-963X (print).
Prieiga per internetą: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2020/01/Lietuvos_socialine_raida_2019_8.pdf

Pociūtė-Sereikienė G. (2019). Peripheral regions in Lithuania: the results of uneven development. Regional Studies, Regional Science 6 (1), p. 70 -77. ISSN 2168-1376 (print).
Prieiga per internetą: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21681376.2019.157143

Pociūtė-Sereikienė G., Baranauskienė V., Daugirdas V. (2019). Spatial exclusion in Lithuania: peripheries as "losers", metropolitan areas as "winners". Przegląd Geograficzny [Polish Geographical Review]91 (2), p. 5-19. ISSN 0033–2143 (print), ISSN 2300–8466 (online).
Prieiga per internetą: http://rcin.org.pl/igipz/Content/76535/WA51_98249_r2019-t91-z2_Przeg-Geogr-Pociute.pdf

Rapolienė G., Šumskaitė L. (2019). Depiction of Childlessness in Lithuanian Mass Media from 2011–2016: A Catalyst of Modernization. Romanian Journal of Communication and Public Relations, 21 (3(48)), p.19-36. ISSN 2344-5440 (online), ISSN 1454-8100 (print).
Prieiga per internetą: https://journalofcommunication.ro/index.php/journalofcommunication/article/view/280/269

Stumbrys D., Andreikėnaitė V., Germanavičius A. (2019). Savižudybių lygio diferenciacija Lietuvoje vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės didėjimo kontekste. Lietuvos socialinė raida: Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2019. Nr. 8, p. 131-144. ISSN 2424-497X (online), ISSN 2029-963X (print).
Prieiga per internetą: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2020/01/Lietuvos_socialine_raida_2019_8.pdf

Šumskaitė L., Rapolienė G. (2019). Motinystės diskurso paraštėse: Bevaikystė 1991-1996 m. Lietuvos moterims skirtuose žurnaluose. Informacijos mokslai 86, p. 133-156. ISSN 1392-1487 (online), ISSN 1392-0561 (print).
Prieiga per internetą: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/12660/14482

Šumskaitė L., Rapolienė G., Gedvilaitė-Kordušienė M. (2019). Bevaikystės pozicionavimas: reproduktyvaus amžiaus ir vyresnių moterų refleksijos. Filosofija. Sociologija, 30 (4) , p. 338-346. ISSN 2424-4546 (Online), ISSN 0235-7186 (Print).
Prieiga per internetą: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/filosofija-sociologija/article/view/4159/3052

Ubarevičienė R., Burneika D. (2019). Rezidencinė diferenciacija Baltijos šalyse XXI a. pradžioje. Lietuvos socialinė raida: Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2019. Nr. 8, p. 13-30. ISSN 2424-497X (online), ISSN 2029-963X (print).
Prieiga per internetą: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2020/01/Lietuvos_socialine_raida_2019_8.pdf

2018

Baranauskienė V. (2018). Increasing social and spatial exclusion in sparsely populated areas of Lithuania. European Week of Regions and Cities University 6th Master Class. Book of papers, p. 76-89.

Daugirdas V., Pociūtė–Sereikienė G. (2018). Depopulation tendencies and territorial development in Lithuania. Regional Statistics 8 (2), p. 1-23. ISSN 2064-8243 (online), ISSN 2063-9538 (print).
Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/publication/331114536_Depopulation_tendencies_and_territorial_development_
in_Lithuania

Daugirdas V., Dvilevičius E. (2018). Lietuvos sakralinė geografija. I dalis: sampratos ir tyrimų krypties formavimosi prielaidos. Geografijos metraštis 51, p. 61-78. ISSN 2335-8610 (online), ISSN 2424-3434 (print).
Prieiga per internetą: http://www.demografija.lt/download/Daugirdas_Dvilevicius.pdf

Gedvilaitė-Kordušienė M. (2018). Loneliness in Lithuanian transnational families: "I am happy if my children are happy?". Narratives of Loneliness: Multidisciplinary Perspectives from the 21st Century, Ed. Sagan O., Miller E., p. 66-76. ISBN: 978-1-138-18382-7. London: Routledge.
Prieiga per internetą: https://www.routledge.com/Narratives-of-Loneliness-Multidisciplinary-Perspectives-from-the-21st/Sagan-Miller/p/book/9780367233389

Kriaučiūnas E. (2018). Lietuvos kaimiškų teritorijų apgyvenimas: erdvinės transformacijos ir gyventojų gerovė. Geografijos metraštis 51, p. 3-24. ISSN 2335-8610 (online), ISSN 2424-3434 (print).
Prieiga per internetą: http://www.demografija.lt/download/Kriauciunas1.pdf

Pociūtė–Sereikienė G., Kriaučiūnas E. (2018). The development of rural peripheral areas in Lithuania: the challenges of socio-spatial transition. European Countryside 10 (3), p. 498- 515. ISSN 1803-8417 (online).
Prieiga per internetą: https://content.sciendo.com/view/journals/euco/10/3/article-p498.xml

Rapolienė G., Mikulionienė S., Gedvilaitė-Kordušienė M., Jurkevits A. (2018). Socialiai įtraukti ar atskirti? Vyresnio amžiaus žmonių, gyvenančių vienų, patirtys. Socialinė Teorija, Empirija, Politika ir Praktika (STEPP) Nr. 16, p. 70-82. . ISSN 2345-0266 (online), ISSN 1648-2425 (print).
Prieiga per internetą: https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/11441/9965

Stumbrys D. (2018). Vyrų mirtingumo mažėjimas Lietuvoje: nuosekli raida ar trumpalaikiai pokyčiai? Filosofija. Sociologija 2 (29), p. 119 – 125. ISSN 2424-4546 (online), ISSN 0235-7186 (print).
Prieiga per internetą: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/filosofija-sociologija/article/view/3707/2505

Tretjakova V., Pociūtė–Sereikienė G., Ubarevičienė R. (2018). Paauglių kūdikių gimstamumo kaitos tendencijos: Europos Sąjungos kontekstas ir regioninė diferenciacija Lietuvoje. Lietuvos statistikos darbai 57 (1), p. 41-55. ISSN 2029-7262 (online), ISSN 1392-642X (print).
Prieiga per internetą: https://www.journals.vu.lt/statisticsjournal/article/view/12835/11641

Ubarevičienė R. (2018). Baltijos šalių gyvenviečių sistemų teritorinės organizacijos kaitos sociodemografinė analizė. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. /Daktaro disertacija/.

Ubarevičienė R. (2018). City systems in the Baltic states: the Soviet legacy and current paths of change. Europa Regional 25 (2), p. 15-29 ISSN 0943-7142 (print).
Prieiga per internetą: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/59048

2017

Baranauskienė V., Daugirdas V. (2017). Lietuvos probleminių regionų bendrojo ugdymo mokyklų tinklo kaita 2001-2016 m. - didėjančios teritorinės atskirties atspindys. Geografijos metraštis 50, p. 57-74. ISSN 2335-8610 (online), ISSN 2424-3434 (print).
Prieiga per internetą: http://www.demografija.lt/download/Baranauskiene_Daugirdas.pdf

Burneika D., Baranauskaitė A., Ubarevičienė R. (2017). Social segregation and spatial differentiation of electoral alignment in Vilnius Metropolitan Area. Geographica Polonica 90 (2), p. 87-110. ISSN 2300-7362 (online), ISSN 0016-7282 (print).
Prieiga per internetą: http://rcin.org.pl/igipz/Content/62831/WA51_82659_r2017-t90-no2_G-Polonica-Burneika.pdf

Maslauskaitė A. (2017). Single mothers always lose? Unions dissolution and perceived changes in material well-being in Lithuania. Journal of Divorce & Remarriage 58 (8), p. 614-630. ISSN 1540-4811 (online), ISSN 1050-2556 (print).
Prieiga per internetą: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10502556.2017.1354279

Pocius A., Burneika D. (2017). Padėties darbo rinkoje skirtumai Lietuvos regionuose. Lietuvos statistikos darbai 56 (1), p. 18-30. ISSN 2029-7262 (online), ISSN 1392-642X (print).
Prieiga per internetą: https://www.zurnalai.vu.lt/statisticsjournal/article/view/13668/12579

Shor M., Burneika D. (2017). Metropolinių Lietuvos miestų migraciniai regionai XXI amžiaus pradžioje. Geografijos metraštis 50, p. 41-56. ISSN 2335-8610 (online), ISSN 2424-3434 (print).
Prieiga per internetą: http://www.demografija.lt/download/Shor_Burneika.pdf

Stumbrys D. (2017). Demografinių pokyčių įtaka Lietuvos darbo ištekliams. Lietuvos socialinė raida. Darbo rinkos pokyčiai: problemos ir galimybės, Nr. 6, p. 11-23. ISSN 2424-497X (online), ISSN 2029-963X (print).

Stumbrys D. (2017). Stikliuko gaubtas. Nesaikingas alkoholio vartojimas Lietuvoje. Bernardinai.lt. Interneto dienraštis.
Prieiga per internetą: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-01-23-stikliuko-gaubtas-nesaikingas-alkoholio-vartojimas-lietuvoje/154525

Ubarevičienė R., van Ham M. (2017). Population decline in Lithuania: who lives in declining regions and who leaves? Regional Studies, Regional Science 4 (1), p. 57-79. ISSN 2168-1376 (print).
Prieiga per internetą: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21681376.2017.1313127v

2016

Burneika D., Ubarevičienė R. (2016). Socio-ethnic segregation in the metropolitan areas of Lithuania. Czech Sociological Review 52(6), p. 759-819. ISSN 2336-128X (online), ISSN 0038-0288 (print).

Daugirdas V., Šležaitė J. (2016). Inovacijų erdvinės difuzijos modeliai, Geografijos metraštis 49, p. 3-16. ISSN 2335-8610 (online), ISSN 2424-3434 (print).
Prieiga per internetą: http://www.demografija.lt/download/Daugirdas_Slezaite.pdf

Gedvilaitė-Kordušienė M. (2016). Intergenerational solidarity in transnational space: The case of elderly parents left behind in Lithuania. Mobility and family in transnational space, Eds. Grassi, M., Ferreira, T. UK, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing: p. 117 – 140, ISBN (10): 1-4438-8601-7.

Kriaučiūnas E. (2016). Apgyvendinimo paslaugų teritorinė sklaida Lietuvoje. Geografijos metraštis 49, p. 31-51. ISSN 2335-8610 (online), ISSN 2424-3434 (print).
Prieiga per internetą: http://www.demografija.lt/download/Kriauciunas.pdf

Kriaučiūnas E., Pociūtė-Sereikienė G., Ribokas G. (2016). Gyventojų aptarnavimo įstaigų tinklo kaitos tendencijos Lietuvos kaimo gyvenvietėse. Lietuvos socialinė raida: teritorinis aspektas. ISSN 2424-497X (online), ISSN 2029-963X (print).
Prieiga per internetą: http://lstc.lt/download/Lietuvos_socialine_raida_2016_visas.pdf

Pociūtė-Sereikienė G., Krupickaitė D. (2016). Uždaros gyvenvietės kaip teritorinės segregacijos veiksnys. Filosofija. Sociologija. ISSN 2424-4546 (online), ISSN 0235-7186 (print).
Prieiga per internetą: http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2016/2/161%E2%80%93172.pdf

Puur A., Rahu L., Maslauskaite A., Stankuniene V. (2016). The Transforming Education Gradient in Marital Disruption in Northern Europe: A Comparative Study Based on GGS Data. Journal of Comparative Family Studies. Vol. XLVII (1): 87 –111.

Ribokas G. (2016). Probleminių Lietuvos agrarinių teritorijų žemės ūkio veiklos geografiniai aspektai. Lietuvos socialinė raida: teritorinis aspektas. ISSN 2424-497X (online), ISSN 2029-963X (print).
Prieiga per internetą: http://lstc.lt/download/Lietuvos_socialine_raida_2016_visas.pdf

Stumbrys D. (2016). Lietuvos vyrų mirtingumo diferenciacijos sociologiniai demografiniai veiksniai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. /Daktaro disertacija/.

Tretjakova V. (2016). Gimdymo paauglystėje raida ir teritorinė diferenciacija Lietuvoje. Geografijos metraštis 49, p. 17-30. ISSN 2335-8610 (online), ISSN 2424-3434 (print).
Prieiga per internetą: http://www.demografija.lt/download/Tretjakova.pdf

Ubarevičienė R. (2016). Lietuvos gyventojų vidaus migracijų teritoriniai ypatumai XXI a. Lietuvos socialinė raida: teritorinis aspektas. ISSN 2424-497X (online), ISSN 2029-963X (print).
Prieiga per internetą: http://lstc.lt/download/Lietuvos_socialine_raida_2016_visas.pdf

Ubarevičienė R., van Ham M., Burneika D. (2016). Shrinking regions in a shrinking country: the geography of population decline in lithuania 2001-2011. Urban Studies Research. ISSN 2090-4193 (online), ISSN 2090-4185(print).
Prieiga per internetą: http://dx.doi.org/10.1155/2016/5395379

Valatka V., Burneika D., Ubarevičienė R. (2016). Large social inequalities and low levels of socio-economic segregation in Vilnius. In Socio-Economic segregation in European Capital cities: East meets West. Ed. Tammaru T et al., p. 313-332. ISBN 978-1-138-79493-1. Routledge: London and New York.

2015

Baranauskaitė A., Burneika D., Tučas R. (2015). Elektorinių struktūrų erdvinė diferenciacija Lietuvos miestų regionuose. Geografijos metraštis 48, p. 3-23. ISSN 2335-8610.

Burneika D., Ubarevičienė R. (2015). The economic crisis and development of Vilnius urban region – spatial aspects. Studia Regionalne i Lokalne Nr. 2(60)/2015, p. 81-96. ISSN 1509-4995.

Burneika D., Ubarevičienė R., Valatka. V. (2015). Socio-economic segregation in growing urban regions of Lithuania. Filosofija.Sociologija. T. 26. Nr. 4, p. 277–292.

Gedvilaitė-Kordušienė M. (2015). Norms and care relationships in transnational families: The case of elderly parents left behind in Lithuania. Baltic Journal of European Studies 5(2): 90-102. ISSN 2228-0588.

Gedvilaitė-Kordušienė M. (2015). Does adult child migration lower the level of intergenerational solidarity? Evidence from Lithuanian transnational families. Polish Sociological Review 1(189): 47-69.

Gedvilaitė-Kordušienė M. (2015). Attitudes towards filial responsibilities in transnational family: The case of elderly parents left behind in Lithuania. Working Paper No.7/2015, Transnational lives. Mobility and Gender tinklapis http://www.tlnetwork.ics.ul.pt/images/WP/WP07_2015.pdf.

Jasilionis D., Stankūnienė V., Maslauskaitė A., Stumbrys D. (2015). Lietuvos demografinių procesų diferenciacija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.

Maslauskaitė A. (2015). Vienišos motinos, materialinė deprivacija ir gyvenimo kokybė. In A. Tereškinas, J. Bučaitė-Vilkė (sud.) Socialinė atskirtis ir geras gyvenimas Lietuvoje. Kaunas: Versus Aureus, p. 73-121.

Maslauskaite A., Baublyte M. (2015). Gendered paths to re-partnering after divorce in four Central European and Baltic countries. Czech Sociological Review. Vol. 51 (6): 1023–1046.

Maslauskaitė A., Baublytė M. (2015). Education and transition from cohabitation to marriage in Lithuania. The History of the Family. Vol. 20 (4): 563–579.

Maslauskaitė A., Jasilionis D. (2015). Vyrų išsilavinimas ir pirmos santuokos kūrimas: ar universitetas suteikia pranašumų? Kultūra ir visuomenė. 6 (1): 11-27.

Maslauskaite A., Jasilioniene A., Jasilionis D., Stankuniene V., Shkolnikov V. (2015). Socio-economic determinants of divorce in Lithuania: Evidence from register-based census linked data. Demographic Research. Vol. 33 (30): 871–908.

Pociūtė-Sereikienė G., Krupickaitė D., Peciukonytė L. (2015). Gated neighbourhoods in Vilnius region: Socio-spatial residential differentiation. In J. Condie and A.M. Cooper (Eds.) Dialoges of Sustainable Urbanisation: Social Science Research and Transitions to Urban Contexts, Penrith: University of Western Sydney, p. 99-102.

Puur A., Rahnu L., Maslauskaitė A., Stankūnienė A. (2015). The transforming educational gradient in marital disruption in Northern Europe: A comparative study based on GGS data. Journal for Comparative Family Studies. Vol. 46 (spaudoje).

Stumbrys D., Jasilionis D. (2015). Išsilavinimas kaip darbingo amžiaus vyrų mirtingumo diferenciacijos veiksnys Lietuvoje. Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas, 6 (1): 27-43.

Ubarevičienė R. & Burneika D. (2015). Spatial transformation of the economy in the post-communist period: The case of the Vilnius urban region. Geographia Polonica, Vo.88 (1), p. 143-157. Polish academy of sciences: Warsaw.

Ubarevičienė R., Burneika D. & van Ham M. (2015). Ethno-political effects of suburbanization in the Vilnius urban region. An analysis of voting behaviour. Journal of Baltic Studies, p. 217-242. ISSN 0162-9778 (Print), 1751-7877 (Online). Routledge.

2014

Burneika D., Daugirdas V., Ubarevičienė R. (2014). Role of migrations in depopulation processes of rural areas in East EU – The case of Lithuania. EUROPA XXI, 27. Warszawa. ISSN 1429-7132.

Churski P., Burneika D., Chorec. P. (2014). Churski Ed..Areas of economic growth and areas of stagnation as objects of special intervention in the regional policies of European Union member states:an international comparison. In The social and economic growth vs. the energence of economic growth and stagnation areas. P.151-188. Bogucki wydavnictwo naukowe, Poznan, 2014. ISBN 978-83-7986-019-7.

Gedvilaitė-Kordušienė M., Mikulionienė S. (2014). Lietuvos gyventojų senėjimas XXI a. pradžioje: demografinis ir gyvenimo kokybės aspektai. „Lietuvos socialinė raida Nr. 3: Lietuvos gyventojai XXI a. pradžioje: socio-demografinė raida“ Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.

Jasilioniene A., Stankuniene V., Jasilionis D. (2014). Census-linked study on ethnic fertility differentials in Lithuania. Studies of Transition States and Societies, Vol. 6(2): 57-67. ISSN: 1736-8758.

Jasilionis D., Stankūnienė V. (2014). Lietuvos gyventojų mirtingumo skirtumai pagal tautybę. Nauji metodai – patikimesni rezultatai. Demografija visiems, Nr. 1: 18-18. ISSN: 2351-6887.

Jasilionis D., Stankūnienė V., Ambrozaitienė D., Trofimova O. (2014). Gyventojų surašymo ir demografinės statistikos duomenų jungimas: metodologiniai principai ir tyrimų galimybės. Lietuvos statistikos darbai, 53 t., Nr. 1: 5-14. ISSN: 1392-642X.

Jasilionis D., Stankūnienė V., Jasilionienė A. (2014). Kas Lietuvoje susilaukia daugiausia vaikų? Demografija visiems, Nr. 1: 11-12. ISSN: 2351-6887.

Jepsen M.R., Daugirdas V., Ribokas G., et al. (2014). Transition in European land-management regimes between 1800 and 2010, Land use policy, Oxford, Elsevier. ISSN:0264-8377.

Kriaučiūnas E. (2013). Lietuvos kaimo gyvenviečių tinklo kaitos ypatumai 1989-2011 metais. Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje 1 (5): 53-60. ISSN 2029-8846.

Kriaučiūnas E., Krupickaitė D., Pociūtė-Sereikienė G., Ubarevičienė R. (2014). Lietuvos kaimo gyvenviečių funkcijų kaitos regioninės ypatybės. Geografijos metraštis 47. ISSN 0132-3156.

Kriaučiūnas E., Ubarevičienė R., Pociūtė-Sereikienė G. (2014). Lietuvos kaimo apgyvenimo kaitos regioninės ypatybės 2001-2011 metais. Lietuvos socialinė raida Nr 3: Lietuvos gyventojai XXI a pradžioje: socio-demografinė raida. Vilnius: LSTC. ISSN 2029-963X.

Krupickaitė D., Pociūtė G., Peciukonytė L. (2014). In the middle of nowhere: Gated neighbourhoods in Vilnius region as a new lifestyle? Hungarian geographical bulletin 63 (3): 271-286. ISSN 2064-5031.

Maslauskaitė A. (2014). Nesantuokinis gimstamumas Lietuvoje: lyginamoji laiko perspektyva. Demografija visiems. Kaunas: VDU. 11-12. ISSN 2351-6887.

Maslauskaitė A. (2014). Nesantuokinio gimstamumo raida ir socio-erdvinė diferenciacija. „Lietuvos socialinė raida Nr. 3: Lietuvos gyventojai XXI a. pradžioje: socio-demografinė raida“. Vilnius: LSTC. ISSN 2029-963X.

Pociūtė G. (2014). Trends of imbalances of demographic and socioeconomic development in post-reform period in Lithuania. In: P. Churski, ed. 2014. Social and economic growth vs. the emergence of economic growth and stagnation areas. Poznan: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, p. 129-150. ISBN 978-83-7986-019-7.

Pociūtė-Sereikienė G., Kriaučiūnas E., Ubarevičienė R. (2014). Peripheralisation trends in rural territories: the case of Lithuania. Studies in Agricultural Economics 116: 122-130. ISSN 1418-2106.

Ribokas G., Kriaučiūnas E., R. Ubarevičienė R. (2014). Kaimo gyvenviečių transformacijos poveikis agrarinių teritorijų raidai. Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje, Šiauliai. ISSN 2029-8846.

Smailyte G., Jasilionis D., Vincerzevskiene I., Krilaviciute A., Ambrozaitiene D., Stankuniene V., Shkolnikov V.M. (2014). Educational differences in incidence of cancer in Lithuania, 2001-2009: evidence from census-linked cancer registry data. European Journal of Cancer Prevention (in press). ISSN: 0959-8278.

Stankūnienė V. (2014). Ar šį šimtmetį palydėsime dar turėdami 2 milijonus? Demografija visiems, Nr. 1: 9-1. ISSN: 2351-6887.

Stankuniene V., Baublyte M. (2014). Sociodemographic differences of fertility intentions in Lithuania in the context of low fertility and economic instability. Demography and Social Economy, Vol. 1(21): 59-71. ISSN: 2072-9480.

Stumbrys D. (2014). Lietuvos vyrų savižudybių žemėlapis. „Lietuvos socialinė raida Nr. 3: Lietuvos gyventojai XXI a. pradžioje: socio-demografinė raida“. Vilnius: LSTC. ISSN 2029-963X.

Stumbrys D., Trofimova O. (2014). Mirtingumo dėl mirties priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, skaičiavimo metodologiniai principai. Metodologija. Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius.

Stumbrys D., Jasilionis D., Ambrozaitienė D., Stankūnienė V. (2014). Demografiniai praradimai susiję su alkoholio vartojimu: Lietuvos respublikos 2011 m. Visuotinio gyventojų ir būstų surašymo ir mirtingumo duomenų jungimo tyrimas. Lietuvos statistikos darbai, 53 t., Nr. 1: 15-23. ISSN: 1392-642X.

Tretjakova V. (2014). Lietuvos gyventojų išsilavinimo struktūra lyties aspektu: vyrų ir moterų išsilavinimo skirtumai. „Lietuvos socialinė raida Nr. 3: Lietuvos gyventojai XXI a. pradžioje: socio-demografinė raida“. Vilnius: LSTC. ISSN 2029-963X.

Ubarevičienė R. (2014). Lietuvos teritorijos apgyvendinimo kaita XXI a.: miestų-regionų formavimosi analizė (2014, įteikta spaudai). „Lietuvos socialinė raida Nr. 3: Lietuvos gyventojai XXI a. pradžioje: socio-demografinė raida“. Vilnius: LSTC. ISSN 2029-963X.

Ubarevičienė R., Burneika D., van Ham M. (2014). Shrinking regions in a shrinking country. The geography of population decline in Lithuania 2001-2011. IZA Discussion Paper No. 8026.
Prieiga per internetą: http://ftp.iza.org/dp8026.pdf

Vincerževskienė I., Smailytė G., Jasilionis D. (2014). Mirtingumo nuo vėžio netolygumai Lietuvoje 2002–2005 ir 2006–2009 metais. Visuomenės Sveikata, 3 t., Nr. 36: 23-30. ISSN: 1392-2696.

Vincerževskienė I., Smailytė G., Jasilionis D. (2014). Mirtingumo nuo vėžio skirtumai pagal išsilavinimą Lietuvoje 2006–2009 m. Demografija visiems, Nr. 1: 19-20. ISSN: 2351-6887.

Э. Кряучюнас, Г. Рибокас, Г. Поцюте (2014). Особенности трансформаций сельских населенных пунктов Литвы. Позиционирование России и ее регионов в современном мире: общественно-географический анализ и прогнозю Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону. Ассоциация росийских географов-обществоведов. 97-102. ISBN 978-5-241-01147-3.


2013

Burneika D., Ubarevičienė R. (2013). Metropolitan regions in Lithuania – Trends of transformation of the Soviet urban system. Kyiv geographic almanac 8: 107-113. УДК 911.3.

Burneika D., Daugirdas V., Ubarevičiene R. (2013). Migration as a factor of development of the depopulating areas in East EU countries – The case of Lithuania. Geographia Polonica 87. ISSN 0016-7282. (In press).

Burneika D., Ubarevičiene R., Pociūtė G., Kriaučiūnas E. (2013). The impact of Vilnius city on transformation trends of the sparsely populated EU East border region. Etniškumo studijos 2013 (2): 49-68. ISSN 1822-1041.

Burneika D., Daugirdas V., Kriaučiūnas E., Ribokas G., R.Ubareviciene. (2013). Socioeconomical aspects of depopulation in eastern EU border region – case of eastern Lithuania. Region and regionalism 11 (2): 195-215. ISBN 83-7126-199-3.

Daugirdas V. (2013). Lietuva tampa retai apgyventu kraštu, Veidas, Nr. 50: 38-39. Vilnius.

Daugirdas V., Kriaučiūnas E., Ribokas G. (2013). Depopulation in EU countries and distribution of sparsely populated territories in Lithuania. Kyiv geographic almanac 8: 31-36. УДК 911.3.

Daugirdas V., Ribokas G. (2013). Lithuania, In: Jepsen M.R. et al. (Eds.) Visions of land use transitions in Europe, No. 4.3 Technological, institutional and economic drivers of land use change, p. 109-117.
Prieiga per internetą: http://www.volante-project.eu/news.html

Smailyte G., Jasilionis D., Kaceniene A., Krilaviciute A., Ambrozaitiene D., Stankuniene V. (2013). Suicides among cancer patients in Lithuania: A population-based census-linked study. Cancer Epidemiology 37 (5): 714–718. ISSN: 1877-7821.

Gedvilaitė-Kordušienė M. (2013). Gyventojų senėjimas ir jo iššūkiai. Vaikų pareigos pagyvenusiems tėvams Lietuvoje. Lietuvos statistikos darbai. Lithuanian Journal of Statistics 52 (1): 22-34.
Prieiga per internetą: http://www.statisticsjournal.lt/index.php/statisticsjournal/article/view/103

Kibele E.U.B., Jasilionis D., Shkolnikov V.M., Widening (2013). Socioeconomic differences in mortality among men aged 65 years and older in Germany. Journal of Epidemiology and Community Health 67 (5): 453-457. ISSN: 0143-005X.

Kriaučiūnas E., Daugirdas V. (2013). Rečiausiai gyvenamų Lietuvos teritorijų gyvenviečių tinklo ypatumai, Geografijos metraštis, T.46: 32-45. ISSN 0132-3156.

Kriaučiūnas E. (2013). Lietuvos kaimo gyvenviečių tinklo kaitos ypatumai 1989-2011 metais. Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje 1 (5): 53-60. ISSN 2029-8846.
Prieiga per internetą: http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2013~ISSN_2029-8846.N_1_5.PG_53-60/DS.002.0.01.ARTIC

Kriaučiūnas E., Daugirdas V. (2013). Rečiausiai gyvenamų Lietuvos teritorijų gyvenviečių tinklo ypatumai, Geografijos metraštis 46: 32-45. ISSN 2335-8610.
Prieiga per internetą: http://www.gamtostyrimai.lt/uploads/publications/docs/11693_c6db9542b360950afa217e6df2a3e197.pdf

Mäki N., Martikainen P., Eikemo T., Menvielle G., Lundberg O., Östergren O., Jasilionis D., Mackenbach J.P., EURO-GBD-SE consortium. (2013). Educational differences in disability-free life expectancy: a comparative study of long-standing activity limitation in eight European countries. Social Science & Medicine 94: 1-8. ISSN: 0277-9536.

Maslauskaitė A., Jasilionienė A., Jasilionis D., Stankūnienė V. (2013). Skyrybos ir sutuoktinių socialiniai ekonominiai ištekliai. Filosofija. Sociologija 24 (4): 237–245. ISSN 0235-7186.
Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2013/4/237-245.pdf

Pociūtė G., Daugirdas V. (2013). The border‘s influence on periferality: case study of the Lithuanian-Belarusian border region. Region and regionalism 11 (2): 175-194. ISBN 978-83-7126-293-7.

Ribokas G. (2013). Kai kurie mažiau palankių ūkininkauti teritorijų žemės ūkio intensyvumo aspektai, Geografijos metraštis, T.46: 62-71, ISSN 0132-3156.

Ribokas G. (2013). Lietuvos mažiau palankių ūkininkauti teritorijų žemės ūkio intensyvumo socialiniai aspektai. Geografijos metraštis 46: 62-71. ISSN 2335-8610.
Prieiga per internetą: http://www.gamtostyrimai.lt/uploads/publications/docs/11690_93e6468d651714ae3bb28d2ac38d6cf7.pdf

Ribokas G., Daugirdas V. (2013). Socialiniai Rytų Lietuvos retai gyvenamų teritorijų ūkininkavimo aspektai. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 1 (5): 61-70. ISSN 1648-9098.
Prieiga per internetą: http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2013~ISSN_2029-8846.N_1_5.PG_61-70/DS.002.0.01.ARTIC

Sipavičienė A., Jeršovas M., Radzevičius L. (2013). Studentų migracija: teorinis diskursas ir situacija Lietuvoje. In.: Lietuvos socialinė raida: Migracija ir Etniškumas, p. 52-70. Vilnius: LSTC.
Leidinio turinio bei trumpo aprašo prieiga per internetą: http://lstc.lt/download/Lietuvos_socialine_raida_2013.pdf

Stumbrys D. (2013). Didelis priešlaikinis Lietuvos vyrų mirtingumas. Kaita ir priežastys. STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika 8: 79-88.


2012

Stankūnienė, V., Sipavičienė, A., Jasilionis. D. (2012). Demografiniai pokyčiai ekonominių nestabilumų kontekste. Lietuvos socialinė raida ekonomikos nuosmukio sąlygomis. Lietuvos socialinė raida. Nr. 1: 23-52. Lietuvos socialinių tyrimų centras. ISSN 2029-963X.

Smailytė G., D.Jasilionis, D.Ambrozaitienė, V.Stankūnienė. (2012). Educational inequalities in cancer incidence and mortality in Lithuania: a record linkage study. Cancer Epidemiology. Issue 36/5:279-283.
Abstraktas: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22705124.

Smailytė G., A.Krilavičiūtė, D.Jasilionis, D.Ambrozaitienė, V.Stankūnienė. (2012). Su rūkymu ir alkoholio vartojimu susijusių piktybinių navikų rizikos diferenciacija pagal išsilavinimą Lietuvoje. Visuomenės sveikata1(56): 34-40. ISSN 1392-2696.
Prieiga per internetą: http://www.hi.lt/images/Sveik_1(56)_Smailyte.pdf

A.Maslauskaitė. (2012). Kohabitacijos raida Lietuvoje. Lietuvos socialinė raida ekonomikos nuosmukio sąlygomis. Lietuvos socialinė raida. Nr. 1: 102-120. Lietuvos socialinių tyrimų centras. ISSN 2029-963X.

Allan Puur A., A.Maslauskaitė, L.Rahnu, V.Stankūnienė. (2012). Past and Present Patterns of Family Formation in Eastern Europe: does Hajnal’s delineation still matter? Filosofija. Sociologija. Nr. 4. ISSN 0235-7186.

A. Puur, L. Rahnu, A. Maslauskaite, V. Stankuniene, S. Zakharov. (2012). Transformation of partnership formation in Eastern Europe: legacy of the past demographic divide. Journal of Comparative Family Studies. Special Issue Marriage as a System: Insights from the Hajnal’s Line and Current “East-European” Family Pattern. Vol. XXXXIII, No 3: 389-419. 2012. ISSN 0047-2328.
Straipsnio pradžia: http://www.questia.com/library/1G1-294523467/transformation-of-partnership-formation-in-eastern

Stumbrys D. (2012). Moralinė panika dėl narkotikų interneto dienraštyje DELFI.LT. Santalka: Filosofija, Komunikacija. Vilnius. 2012, t. 20, nr. 1., p. 70–77. Prieiga per internetą: www.cpc.vgtu.lt/index.php/cpc/article/download/cpc.2012.08/pdf

Burneika D., Ubarevičienė R., van Ham M. (2012). The impact of a growing Vilnius urban region on the development of Eastern Lithuania. Evoliucija obščestveno geografičeskoj mysli: 37-43. ISBN 978-5-7509-0743-4.

Burneika D. (2012). The problem of evaluation of impact of EU structural support on the development of the territory of Lithuania. Geografija 48 (1): 33–45. ISSN 1392-1096.
Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/geografija/article/view/2327

Burneika D. (2012). Transformations in Lithuania – factors of change and regional patterns. Adaptability and Change: The Regional dimensions in Central and Eastern Europe. Ed. G. Gorzelak, Ch. Goh, K. Fazekas, p.: 269-283. Warsaw: Scholar. ISBN 978-83-7383-549-8.

Daugirdas V. (2012). Formalus latvių kultūrinis regionas Šiaurės Lietuvoje. Acta humanitarica Universitatis Saulensis 14: 334-357. ISSN 1822-7309.
Prieiga per internetą: http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/acta/2012_14/daugirdas.pdf

Jasilionis D., Andreev E.M., Kharkova T.L., Kingkade W.W. (2012). Change in marital status structure as an obstacle for health improvement: evidence from six developed countries. European Journal of Public Health 22 (4): 602-604. ISSN 1101-1262.

Jasilionis, D., Stankuniene, V., Ambrozaitiene, D., Jdanov, D.A., Shkolnikov, V.M. (2012). Ethnic mortality differentials in Lithuania: contradictory evidence from longitudinal census-linked and unlinked data. Journal of Epidemiology and Community Health 66 (6). ISSN: 0143-005X.

Kriaučiūnas E., Ribokas G. (2012). Šiaulių apskrities retai apgyventų teritorijų pokyčiai ir demografinės raidos ypatumai. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 3 (27): 135-143. ISSN 1648-9098.
Prieiga per internetą: http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2012~ISSN_1648-9098.N_3_27.PG_135-143/
DS.002.0.01.ARTIC

Ribokas G., Kriaučiūnas E. (2012). Rytų Lietuvos žemėnaudos pokyčiai Vilniaus miesto įtakos kontekste. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 3 (27): 156-163. ISSN 1648-9098.
Prieiga per internetą: http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2012~ISSN_1648-9098.N_3_27.PG_156-163/DS.002.0.01.ARTIC

Ribokas G. (2012). Šiaurės rytų Lietuvos žemės naudojimo socialiniai aspektai. Geografijos metraštis 45: 91 – 97. ISSN 1822-6701.
Prieiga per internetą: http://www.gamtostyrimai.lt/uploads/publications/docs/11704_2f770e45a61353e6a57dead649d95aba.pdf

Ubarevičienė R, Burneika D., van Ham M. (2012). Socio-spatial transformations, suburbanisation, and voting behaviour in the Vilnius urban region. IZA Discussion Paper No. 7012 (www.iza.org).

Kriaučiūnas E. (2012). Gyventojų skaičiaus kaitos tendencijos rytų Lietuvoje: Vilniaus kontekstas. Geografijos metraštis 45: 66-77. ISSN 1822-6701.
Prieiga per internetą: http://www.gamtostyrimai.lt/uploads/publications/docs/11708_ecdfa56f3e2f3b95e6e8ea472734fc69.pdf

Pociūtė G. (2012). The Problem of Klaipėda Region Peripherality. Regional Formation and Developement Studies 1 (6): 93-103. ISSN 2029-9370.

Tretjakova V. (2012). Kontraceptinė elgsena Europos šalyse. STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika 6: 125-137.

Kraniauskienė S., Gedvilaitė-Kordušienė M. (2012). Kartų solidarumas Lietuvoje: anūkų priežiūros įtaka senelių gerovei. Sociologija. Mintis ir veiksmas 2 (31): 239-264. ISSN 1392-3358.
Prieiga per internetą: http://www.vu.lt/leidyba/dokumentai/zurnalai/SOCIOLOGIJA/SOCIOLOGIJA%202012%2031/239-264.pdf


2011

Burneika D., Ubarevičienė R. (2010-2011). The sprawl of Vilnius city – some consequences of rural-urban transformations. Annales Geographicae 43-44: 108-115. ISSN 1822-6701.
Prieiga per internetą: http://www.gamtostyrimai.lt/uploads/publications/docs/333_c1729a7900b4c545e7a31d729d55e372.pdf

Burneika D., Daugirdas V., Kriaučiūnas E., Ribokas G. (2011). Lietuvos regionų raidos geografiniai tyrimai. Baltica 24 (Special): 169-172.
Prieiga per internetą: http://www.gamtostyrimai.lt/uploads/publications/docs/81_420fb0b3405e69b47df1509d6f9b6ff5.pdf

Daugirdas V. (2011). Depopulation – a new stage of a demographic change? Region and regionalism 10(2): 105-116. ISBN 83-7126-199-3.

Burneika D. Kriauciunas E., Ubareviciene R. (2010-2011). The problem of research of actors of urban change in post-soviet cities – Vilnius case. Annales Geographicae 43-44: 42-53. ISSN 1822-6701.
Prieiga per internetą: http://www.gamtostyrimai.lt/uploads/publications/docs/327_6caf03374d65ee3764192410323f53c7.pdf

Jasilionis D., Meslé F., Shkolnikov V.M., Vallin J. (2011). Recent life expectancy divergence in Baltic countries. European Journal of Population 27 (4): 403-431. ISSN: 1572-9885.

Kriaučiūnas E., Alksnytė A. (2010-2011). Turizmo paslaugų išvystymo ypatumai Aukštaitijos, Dzūkijos ir Žemaitijos nacionaliniuose parkuose. Annales Geographicae 43-44: 64-75. ISSN 1822-6701.
Prieiga per internetą: http://www.gamtostyrimai.lt/uploads/publications/docs/329_b5668910d8d4ac7ba31a9ff8c80ae34d.pdf

Ragauskaitė A., Daugirdas V. (2011). Dzūkijos kultūrinis regionas. Annales Geographicae 43-44: 16-28. ISSN 1822-6701.
Prieiga per internetą: http://www.gamtostyrimai.lt/uploads/publications/docs/325_2ec184f2a06b9d848e0d36b35459a837.pdf

Ribokas G. (2011). Apleistų žemių (dirvonų) problema retai apgyventose teritorijose. Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje 2: 298 – 306.

Saikia N., Jasilionis D., Ram F., Shkolnikov V.M. (2011). Trends and geographic differentials in mortality under age 60 in India. Population Studies 65 (1): 73-89. ISSN: 1477-4747.

Ubareviciene R., Burneika D., Kriauciunas E. (2010-2011). The sprawl of Vilnius city – establishment and analysis of growing urban region. Annales geographicae 43-44: 96-107 ISSN 1822-6701.
Prieiga per internetą: http://www.gamtostyrimai.lt/uploads/publications/docs/332_68afba62bf3d45cab1102e0b30feca55.pdf

Stumbrys D. (2011). Narkotikų retorikos kaita Lietuvos Respublikos Seime: atvejo tyrimas. Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas 2 (1): 111-120.

Krupickaitė D., Pečiukonytė L., Pociūtė G. (2010-2011). Aptvertos ir saugomos gyvenvietės Lietuvoje – naujos gyvensenos išraiška ar būtinybė. Annales Geographicae 43-44 (1-2): 3-15. ISSN 1822-6701.
Prieiga per internetą: http://www.gamtostyrimai.lt/uploads/publications/docs/324_c89ab948f054b450a29240475070ca3c.pdf

Pociūtė G. (2010-2011). Periferinio regiono sampratos problema Lietuvoje. Annales Geographicae 43-44 (1-2): 128-143. ISSN 1822-6701.
Prieiga per internetą: http://www.gamtostyrimai.lt/uploads/publications/docs/335_897b2822f3a54ccf09fb78f9f82a50a4.pdf

Civinskas R., Genys D., Kuzmickaite D., Tretjakova V. (2011). The dynamics of demographic decline and its consequences for Lithuania. Viewpoints from a liberal perspective, in The Dynamics of Demographic Decline, eds. C. Bruil, P. van Schie, M. van de Velde. The Hague: ELF, 105-115.

Maslauskaite A. (2011). Contacts between adult children and their parents in Lithuania: the effects of familial, individual and structural level factors. Filosofija. Sociologija. Vilnius, 2011, Nr. 4. ISSN 0235-7186. P. 348–364.
Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2011/4/348-364.pdf

Gedvilaitė-Kordušienė M. (2011). Motives of intergeneration support in Lithuania. Kultūra ir visuomenė. Kaunas. 2011 2(1): 79-94. ISSN 2029-4573.
Prieiga per internetą: http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2011~ISSN_2029-4573.N_2_1.PG_79-94/DS.002.1.01.ARTIC

Sipavičienė A., Stankūnienė V. (2011). Lietuvos gyventojų (e)migracijos dvidešimtmetis: tarp laisvės rinktis ir išgyvenimo strategijos. Filosofija.Sociologija. Vilnius, 2011, Nr. 4. 323-333. ISSN 0235-7186.
Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2011/4/323-333.pdf

Ainsaar M., Stankūnienė V. (2011). Demographic costs of transition and the future of the Baltics. Baltic way(s) of human development: twenty years on. Estonian human development report. 2010/2011. Eesti koostoo kogu. Tallinn: 44-51.
Prieiga per internetą: http://kogu.ee/public/eia2011/eia_eng_2011.pdf

Блюм A., Лефевр C., Себий П., Бадурашвили И., Ренье-Луалье А., Станкуниене В., Синявская О. (2011). Семья в четырех странах: Франция, Грузия, Литва, Россия. Demoscope Weekly № 491 – 492, 19 - 31 December 2011, ISSN 1726-2887.
Prieiga per internetą: http://demoscope.ru/weekly/2011/0449/tema01.php

Civinskas R., Kuzmickaite D., Genys D., Tretjakova V. (2011). The dynamics of demographic decline and its consequences for Lithuania. Viewpoints from a liberal perspective. The Dynamics of Demographic Decline. The Hague. 105-115. ISBN/EAN: 978-90-73896-00-0.
Prieiga per internetą: http://www.liberalforum.eu/tl_files/publications/40803%20Telder%20Boek%20proef%206.pdf

Stankūnienė V., Jasilionis D. (2011).Lietuvos mirtingumo lygio ir mirties priežasčių struktūros prieštaringi pokyčiai.Filosofija. Sociologija. Vilnius, 2011, Nr. 4. 334-347. ISSN 0235-7186.
Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2011/4/334-347.pdf

Jasilionis D., Stankuniene V., Ambrozaitiene D., Jdanov D.A., Shkolnikov V.M. (2011). Ethnic mortality differentials in Lithuania: contradictory evidence from longitudinal census-linked and unlinked data.Journal of Epidemiol and Community Health, doi:10.1136/jech.2011.133967.
Prieiga per internetą: http://jech.bmj.com/content/early/2011/06/13/jech.2011.133967.abstract

Smailyte G., Pareigis L. (2011). Time trends in avoidable cancer mortality in Lithuania 1992–2008. Acta Medica Lituanica 18(4), p. 156–160.
Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/actamedicalituanica/article/view/1868

Stankūnienė V., Jasilionis D. (2011). Demografinio nuosmukio dėmenys: ar tai demografinės depresijos požymiai? Lietuvos sveikatos programa: rezultatai ir išvados. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas 2011. Vilnius.
Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/docs2/PZACLURH.PDF
Demografijos instituto archyvas

2010 2009
2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001 2000 1999
1998 1997 1996 1995 1994
1993 1992 1991 1990 1989

 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt